Contacteer ons

Mijn winkelmandje

  • Kassa

Sluitsystemen

Verschillend sluitend systeem

  • Elk slot heeft zijn eigen sleutel
  • Iedere persoon heeft exclusieve toegang tot zijn slot, men kan precies bepalen wie toegang heeft tot bepaalde objecten/ ruimtes binnen het beveiligingssyteem

Gelijksluitend systeem

  • Alle sloten kunnen met elke sleutel behorend tot dit systeem geopend worden

Hoofdsleutelsysteem

  • Dit systeem bestaat uit een aantal verschillend sluitende en gelijksluitende sloten in combinatie met 1 hoofdsleutel.
  • Deze hoofdsleutel (lopersleutel) kan elk slot openen
  • Men kan een goed overzicht behouden wie toegang heeft tot welk onderdeel binnen het systeem
  • De hoofdsleutel laat een extra controle toe op een groep sleutels/ sloten